Sản phẩm

Cá chỉ vàng – những điều bạn chưa biết về cá chỉ vàng

Cá chỉ vàng – những điều bạn chưa biết về cá chỉ vàng

Cá chỉ vàng (tên tiếng anh là Selaroides leptolepis) là một loài cá nhỏ trong vùng biển và là loài cá nổi ven bờ thuộc họ Cá khế (Carangidae) hay ăn các loài sinh vật nổi, sống thành đàn. Chúng được phân bố khắp vùng […]